Agenda

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Kunstgeschiedenis

In 8 bijeenkomsten komt u veel te weten over kunst, cultuur en andere wetenswaardigheden rond onze eigen geschiedenis

 

Programma voor september t/m december 2021
Onderstaand schema geeft al inzicht in de data en de onderwerpen
Elke bijeenkomst is op een woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

6 september    Tromp l'oeil

    Een bedriegertje van het oog” door zo levensecht mogelijk te schilderen: dat was in de 17e eeuw één van de meest gewaardeerde vormen van schilderkunst. Wat is een trompe l’oeil precies? Hoe komt het dat onze ogen ons voor de gek houden? Worden er tegenwoordig nog dergelijke werken gemaakt? Ook het begrip anamorfose (een vertekende afbeelding, die er slechts gezien vanuit een bepaalde hoek of onder bepaalde optische voorwaarden realistisch uitziet) wordt aan de hand van klassieke en hedendaagse voorbeelden besproken. Een bedriegelijke voordracht door Camée van Blommestein!

 

20 september Street Art

Voortbordurend op de trompe l’ oeil kijken we naar street art. Hieronder vallen diverse illegaal of legaal aangebrachte kunstuitingen aan de openbare weg, die niet onder de pure graffiti vallen maar evenmin tot de officiële kunst behoren. Het gaat bij street art om de originaliteit en uitdrukkingskracht en soms om de politieke boodschap. Veel makers van street-art werken anoniem en verspreiden afbeeldingen zonder tekst of signatuur. De meest bekende anonieme streetart kunstenaar is Banksky. Behoren wildtuinieren (guerilla-gardening) en wildbreien ook tot street art? Met veel vaak vrolijke voorbeelden bekijken we naar deze werken in de openbare ruimte.

 

4 oktober        

 

18 oktober     Museum Boijmans in de oorlog

In het najaar van 2018 staat het museum stil bij zijn eigen verleden in de Tweede Wereldoorlog en de periode vlak daarna. In een veelzijdige tentoonstelling en een nieuwe publicaties in de serie ‘Boijmans Studies’ zal het museum ingaan op de rol van het museum, directie, bestuurders en medewerkers, evenals die van verzamelaars en kunstenaars in de oorlogsjaren. Daarnaast besteedt de tentoonstelling aandacht aan het eigen herkomstonderzoek en aan kunst die in bezit of bruikleen kwam van het museum in de jaren voorafgaand, tijdens en na de oorlog. Tot slot gaat de tentoonstelling in op de economische situatie tijdens de oorlog en het museumgebouw in Rotterdam. Directe aanleiding voor de tentoonstelling is de geplande verschijning van een wetenschappelijke biografie van Boijmans-directeur Hannema (directeur 1921-1945) op 1 oktober 2018 door prof. dr Wessel Krul.1 november  Paul Poiret en de Franse Art Déco

Jurken signeren door er een label met zijn naam in te laten borduren en mode als kunstuiting zien, dát is wat Paul Poiret zo bijzonder maakt in het Belle Epoque (late 19de/begin 20ste eeuw). Geen enkele modeontwerper zag zichzelf als kunstenaar, en je naam in je ontwerpen achterlaten was al helemaal ondenkbaar. Toch maakte deze twee aspecten de outfits van Poiret  zeer gewild bij de Parijse dames. Zij pareerden graag op partijen met de uitzonderlijke ontwerpen van Poiret, zoals de lampenkap, en menig feest werd opgeluisterd door zijn op vervlogen tijden geïnspireerde chiton of kimono.
De stoffen voor deze creaties werden ontworpen door grote kunstenaars zoals schilder Raoul Dufy, de ontwerptekeningen voor de modebladen werden gemaakt door Georges Lepape, en Man Ray deed vaak de fotografie. Bovendien verzamelde Poiret ook kunst van toonaangevende avant-garde kunstenaars zoals Constantin Brancusi en Kees van Dongen.
De invloed van Paul Poiret beperkt zich daarmee niet tot de mode, maar reikt over de grenzen van de kunst en tijd heen. Daardoor zou je kunnen stellen dat Paul Poiret en de kunstenaars om hem heen, de bakermat hebben gelegd voor de Frans Art Deco. Deze (toegepaste) kunststroming komt in de jaren 1910 langzaam tot ontwikkeling en laat zijn invloed gelden over de hele wereld wanneer de ‘Exposition Internationale des Art Décoratifs et et Industriels modernes’ in 1925 in Parijs wordt gehouden. Kunstenaars uit deze periode zijn schatplichtig aan Poiret en bouwen voort op zijn inspiratiebronnen uit de Klassieke Oudheid, Egypte en Mexico.
Deze lezing wordt gegeven door kunsthistorica Wendy Fossen. Zij is werkzaam in het Gemeentemuseum in Den Haag alwaar de tentoonstelling te zien is en biedt u met deze lezing een handvat voor uw tentoonstellingsbezoek. Wendy zal u de prachtige en soms een tikkeltje bizarre creaties laten zien van Poiret en uitleggen wat zijn en zijn medekunstenaars hebben betekend voor de Franse Art Deco.

 

15 november Caspar David Friedrich 1774-1840

Deze schilder van het “ romantische” landschap was een groot natuurliefhebber. Hij liep dagenlang langs de rotsige kust van het Oostzee-eiland Rügen waar hij oorspronkelijk vandaan kwam, of in andere woeste en eenzame streken en de schetsen die hij dan maakte, verwerkte hij tot schilderijen met spectaculaire grootse en woeste natuurtaferelen met ruïnes, een kerk, een eenzaam kruisbeeld hoog bovenop een bergtop en met spookachtige boomstronken en dergelijke elementen waar weinig “liefs” aan is…. Als er al mensen in voorkomen zijn ze heel nietig en klein, soms machteloos overgeleverd aan de elementen. Het gaat vooral om intense beleving, symboliek en mystiek en zeker niet om een “mooi en lieflijk plaatje”.  Maar mooi is het zeker zoals u zult zien!!29 november Gotiek in Noord Duitsland

Vanaf de 13de eeuw sloot een groot aantal steden- vooral (maar niet alleen) langs de

Oostzeekust - zich aaneen in een handelsverbond: de Hanze (of Hansa: een oudduits woord dat “groep” betekent) . Ze beschermden hun eigen belangen, zo nodig ook militair en werden letterlijk “steenrijk” door de handel in huiden, vis, zout, barnsteen en nog veel meer. De prachtig gedecoreerde bakstenen kerken, stadhuizen, gildehuizen en niet te vergeten de koopmanshuizen laten op uitbundige wijze die rijkdom zien: je houdt het niet voor mogelijk wat er met baksteen allemaal mogelijk blijkt13 december Zuiderburen. Portretten uit Vlaanderen 1400- 1700 in het Mauritshuis

Weekmenu

sinds 1 juli zijn we weer terug op het Eeldepad!!

 

Ons week menu 

 

Dinsdag 11 juli 2023

Witlof schotel

 

Donderdag 13 juli 2023

Spinazie, aardappelen en vlees

 

 

 

 

Aanmelden voor de maaltijd:
070-3295691
06-13448850

ANBI